Elazığ Sevdalıları sürekli, ilimizin ticari, sanayi, sosyal ve kültürel anlamda gelişimi ve tanıtımı için çaba göstermektedirler. Birbirinden bağımsız bu çalışmalar, büyük ölçüde hedefine ulaşmamaktadır. Bu değerli çalışmaların başarıya ulaşması için birlik ve beraberlik temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin biliyoruz ki birçok çözüm bekleyen problemi mevcuttur. Bu problemler ve kendimize göre çözümleri, dost sohbetlerinin ana gündem maddeleri haline gelmiştir. Bize göre çözümü çok zor olan şeyler belki de başka bir ilde birileri tarafından çözülmüştür. Sadece Elazığ’lı ve Elazığ Sevdalılarının değil, başkalarının da Elazığ için çok değerli önerileri olabilir. Günümüz bilgi ve teknoloji çağı ise o zaman bilgi, “paylaşıldıkça” değerli ve bir o kadar da faydalı olacaktır.

Bu bilgi paylaşımları en kapsamlı şekilde sempozyum ve kongrelerde yaşanmaktadır. Öyle ise Elazığ için her türlü konunun masaya yatırıldığı bir sempozyum neden düzenlemeyelim? 1. Elazığ Kent Sempozyumu’nda herkes fikirlerini yazılı olarak paylaşsın ve bunları bir dizi kitap haline getirelim. Böylece “Gönlümüzdeki Elazığ’ın” yol haritası belirlenmiş olacaktır.

Bu sempozyumu yapacak ilk il biz değiliz. Aşağıda yapan iller yer almaktadır. Ama şu bir gerçek ki ilkler arasında yer almış olacağız. Birkaç gün sürecek bu çalışmalar, ilimiz vizyonuna ve misyonuna önemli katkılar yapacaktır.

 

Balıkesir Kent Sempozyumu: 26-28 Kasım 2010

Gaziantep Kent Sempozyumu: 15-16 Ekim 2010

İzmir Kent Sempozyumu: 8-10 Ocak 2009

Van Kent Sempozyumu: 1-3 Ekim 2009

Eskişehir Kent Sempozyumu: 28-29 Şubat 2008

Denizli Kent Sempozyumu: 2-3 Mayıs 2008

Samsun Kent Sempozyumu: 27-29 Kasım 2008

İstanbul Kent Sempozyumu: 13-15 Eylül 2007

 

Kent Sempozyumu kapsamında, kent planlaması, kentsel koruma, kentsel dönüşüm, kent hukuku, ulaşım, kültür ve sanat, turizm, çevre ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar, doğal afetler ve ilin doğal afetlere hazırlanması, tarım ve hayvancılık konuları yer almalıdır.

Kent sempozyumunda, elinde bilgi ve belgesi olan herkes fikirlerini açıkça ifade edebilecektir. İlimizin geleceğinin şekillenmesinde yer alacak bu fikirler, sempozyum kitaplarında yer alacak ve dolayısıyla yazılı belge haline gelmiş olacaklardır. Bu sempozyumlar, belirli zaman aralıklarında (2 yıl gibi) sürekli yapılmalı, hedefler, sapmalar ve yenilikler gözden geçirilerek kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Böyle bir çalışma sonucunda, ilimizde yapılacak çalışmalar ve siyasilerden talep edilecek hizmetler, en verimli şekilde listelenecektir. Problemleri çözümleri ile beraber ilgili mercilere sunmak, çözüme giden en kısa yoldur diye düşünüyorum. Ülkemizde ortak çalışmalar ve uygulamalar yapılabilir ancak her bölgenin ve hatta her ilin kendine has özellikleri ve problemleri vardır. Elazığ’a özel yapılacak bir kent sempozyumu çok olumlu sonuçları ile önemli bir çalışma olacaktır.

Sempozyumun tamamını belge altına alan kitaplar, Elazığ’ın gelecekteki çalışmalarının rehberi olacaktır.