Malatya – Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Araştırma Raporu hakkındaki düşüncelerimizi geçen haftaki yazımda belirttim. Bu yazı çıkmadan ben itirazımı 15 Mayıs 2012 tarih ve 5416 sayı ile evrak kayda giren dilekçem ile yapmıştım. Bu dilekçeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

*****

25.04.2012 tarihinde askıya çıkan, Malatya – Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Araştırma Raporu, ekte belirttiğim nedenlerden dolayı, Elazığ’ın mevcut ve gelecek ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu tam olarak yansıtmadığını ve ilgili kurumlardan tekrar görüş alınması gerektiği kanaatindeyim. Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla…

 

İTİRAZ NEDENLERİ

 

  1. Elazığ Merkez için öngörülen Kentsel Gelişme Alanı yetersizdir hatta mevcudu dahi yansıtmamaktadır. Elazığ da yeni yapılan Güney Çevre yolunun güney kesiminde bulunan bölgelerden şu anda bile imarda bulunan yerler olmasına rağmen buralar Kentsel Gelişme Alanı olarak ilgili paftalarda (K42 paftası) yer almamaktadır.
  2. Elazığ’ın en önemli konut gelişme bölgelerinden biri Şahinkaya ve Sarıçubuk bölgeleridir. Hatta Şahinkaya Köyü merkez mahalle olma yolundadır ve imarı vardır. Hatta bu bölgeye komşu 38. Mahallemiz çayda çıra mahallesi olarak belediye meclisi tarafından onaylanmıştır. Buradaki gelişme bu alanla da sınırlı değildir. Kentsel Gelişme Alanı olarak Cip Köyü ve Körpe Köyü kesinlikle belirlenmelidir.
  3. Malatya Yolu ile Baskil Yolu arasında kalan Fırat Üniversitesi’nin binlerce dönümlük alanı ilgili paftada görülmemektedir. Bu arsa özellikle ilimizde ikinci üniversite içinde önemli bir gelişme alanıdır.
  4. Fırat Üniversitesi’nin şehir merkezinde olması bir avantajdır. Yerleşimi üniversitemizin öğrenciler tarafından tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle mevcut üniversite toprakları korunmalıdır.
  5. Büyük Alan Kullanımı gerektiren Kamu Kuruluşu Alanı ilimizde yeterince tasarlanmamıştır. 2040 yılına kadar yapılmış bir öngörüde bu tür kamusal alanların olmaması planlamada önemli bir zafiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
  6. Konut dışı kentsel çalışma alanları tekrar gözden geçirilmelidir.
  7. Elazığ İli Ekonomi Sektörleri raporda sırasıyla şöyle kabul edilmiştir: Lojistik, Turizm, Sanayi, Madencilik. Elazığ’ın zengin mermer ve maden rezervlerine rağmen madenciliğin son sırada lojistiğin ise ilk sırada yer almasını anlamak oldukça zor. Uluova ve Kuzova gibi tarımsal alanları olan bir ilde tarım sektörünün de dikkate alınması, ilin gelecek planlamasında yer almalıdır diye düşünüyorum.

*****

Bir memleketin layık olduğu yere gelebilmesi için önce geleceğinin doğru ve vizyoner öngörülmesi gerekir. Çevre düzeni planına itiraz yoluyla katkıların sürdüğü bilgisi ilimiz açısından sevindiricidir. Ancak sadece itiraz etmekte yeterli değildir. Yapılan itirazlar ışığında düzeltilecek planında takipçisi olunmalıdır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve STK’ları güncellenmiş çevre düzeni planının takipçisi olmaya davet ediyorum.