Malatya – Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Araştırma Raporu 02.04.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından onaylandı.

Söz konusu Plana dair; 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (32 Pafta), Plan Açıklama Raporu (1 Adet), Plan Hükümleri (5 Pafta) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 25.04.2012 – 25.05.2012 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartıldı.

Şu anda askıda bulunan bütün evraklara, www.csb.gov.tr/gm/mpgm/cdp internet adresinden ulaşabilirsiniz.

3194 sayılı İmar Kanununda Çevre Düzeni Planı; “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır”, diye tanımlanmaktadır.

Kısacası çevre düzeni planlarını, illerin ve bölgelerin geleceğinin tasarımı olarak ifade edebiliriz. Çünkü öngörüler 2040 yılı esas alınarak yapılmıştır.

Açıklama raporu incelendiğinde Elazığ’ın ele alınan yerleşim birimlerinin şunlar olduğu görülmektedir. Elazığ Merkez İlçesi, Akçakiraz, Hankendi, İçme, Mollakendi, Yazıkonak, Yurtbaşı, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Bükardı, Erimli, Üçocak, Baskil, Karakoçan, Sarıcan, Keban, Kovancılar, Çakırkaş, Yarımca, Maden, Gezin, Palu, Baltaşı, Beyhan ve Sivrice’dir.

Özellikle belde ve ilçelerin mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri en iyi yerel yöneticileri tarafından bilinmektedir. Buraların çevre düzeni planları ilgili kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşları tarafından incelenmeli ve varsa gerekli itirazlar yapılmalıdır.

Bu çevre düzeni planı, sanayi, tarım, hayvancılık, hizmet, lojistik sektörleri dikkate alınarak, bir nüfus öngörüsünde bulunarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan kentsel yerleşim ve imar alanlarına uyulmak zorundadır. İtiraz süresi de bu açıdan önem kazanmaktadır. Eğer geleceğimizi biz değil, başkaları öngörürse önemli aksaklıklarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle, tüm yetkili ve ilgililer bu çevre düzeni planını incelemeli, raporlarını okumalı ve gerekli gördüğü konularda itirazlarını yapmalıdırlar.

Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi, bölgenin iki denk ilinin nüfus planlamasıdır. 2009 yılında Merkez nüfusu 388.590 kişi olan Malatya’nın 2040 yılında nüfusunun 3.1 kat artacağı ve 1.000.173 olacağı öngörülürken, 2009 yılında Merkez nüfusu 323.420 kişi olan Elazığ’ın 2040 yılında nüfusunun 1.83 kat artarak 568.010 olacağı öngörülmektedir.

Elbette bu öngörü ile ilgili bazı istatistik tabanlı çalışmalar referans verilmektedir. Ancak bu öngörü bile adeta bölge İlinin belirlenmesi anlamına gelmektedir.

Plan ve Raporlarda dikkat çeken noktalar:

  1. Elazığ İli Ekonomi Sektörleri sırasıyla şöyle verilmiştir: Lojistik, Turizm, Sanayi, Madencilik. Elazığ’ın zengin mermer ve maden rezervlerine rağmen madenciliğin son sırada lojistiğin ise ilk sırada yer almasını anlamak oldukça zor. Uluova ve Kuzova gibi tarımsal alanları olan bir ilde tarım sektörünün de dikkate alınması, ilin gelecek planlamasında yer almalıdır diye düşünüyorum. Çevre düzeni planına madencilikle ilgili STK’ların ve Tarım İl Müdürlüğü’nün itiraz süresi içinde gerekli katkıyı yapmaya davet ediyorum.
  2. Fırat Üniversitesi Elazığ’ımız için çok önemli bir değerdir. Üniversitemizin öneminin rapora yeterince yansımadığı kanaatindeyim. Ayrıca mevcut çevre düzeni planı incelendiğinde üniversitemizin arazisinin mevcut hali ile işlenmediği görülmektedir. Ayrıca Malatya Yolu üzerinde bulunan üniversite arazisi yine planda görülmemektedir. Üniversitemizin de itiraz süresi içinde gerekli katkıyı yapacağını düşünüyorum.
  3. Çevre düzeni planında, ikinci üniversite içinde yer ayrılmaması Elazığ’ın doğru öngörüldüğü hakkında şüpheler oluşturmaktadır.
  4. Elazığ Merkez kentsel gelişme alanı çok yetersiz seçilmiştir. Mevcut imar planı bile çevre düzeni planından daha geniş alanları kapsamaktadır. Belediyemizin de en kısa zamanda gerekli katkıyı yapacağını düşünüyorum.

 

Amacım, illeri kıyaslamak değildir. Ancak yapılan öngörüler sayesinde de gelişmelerin olacağı bir gerçektir. Elazığ’ın 2040 planlaması böyle olursa ulaşılan nokta çok gerisinde kalacaktır.

İlk önce doğru verilerle ve geniş bir vizyonla hayal etmek şart. Bunu da ancak hep beraber yapabiliriz. Elazığ İl Özel İdare’sini, Elazığ Belediyesini, kaymakamlıkları, ilçe ve belde belediyelerini, kamu kurumlarını ve STK’ları itiraz süresi geçmeden memleketimizin geleceğine katkı yapmaya davet ediyorum.