Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.04.2012 tarihinde onaylanan, Malatya – Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Araştırma Raporu ile ilgili görüşlerimi ve vatandaşımızın beklentilerini, 16 ve 23 Mayıs 2012 tarihlerindeki köşe yazılarımda aktarmıştım.

Söz konusu Plana dair; 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (32 Pafta), Plan Açıklama Raporu (1 Adet), Plan Hükümleri (5 Pafta) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 25.04.2012 – 25.05.2012 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış ve elliyi aşkın itiraz olmuştu.

06 Ağustos 2012 Pazartesi günü, Malatya Belediyesi Konferans Salonunda çevre düzeni planı ile ilgili bir toplantı yapıldı. Detaylara girmeden şunu belirtmek isterim, genel amaçlı toplantılardan ilgililerin tamamının haberi olmamaktadır. Bunun sebebi ise toplantıların genellikle kurum internet sayfalarında duyurulmasıdır. Halbuki, bu tür bilgilerin yerel basınla paylaşılması, istenilen katılımın sağlanılmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Bu iletişim çağında, iletişim kopukluğumuzun önüne sadece duyuru yoluyla değil, ilgililerin tek tek telefonla aranmasıyla geçen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü gönülden kutluyorum ve teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü kendi ilimizdeki toplantılardan bile haberdar olmakta zorlanıyoruz. Umarım bu davranış hepimize örnek teşkil eder.

Elazığ’dan katılımın yoğun olması çok sevindiriciydi. Toplantı Malatya’da olmasına rağmen Elazığ’lı katılımcıların sayısı neredeyse salonun yarısını oluşturmaktaydı. Demek ki, askı süresi boyunca günışığı gazetesinden yaptığımız çağrılar boşa gitmemişti. Birçok kurum ve STK plana haklı itirazlarda bulunmuşlardı.

Çevre düzeni planının hazırlanması ile ilgili kurum yetkilileri ve müellif firma yetkilileri şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiler. İtirazlar dikkate alınmış ve plan üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştı. Ancak ne kadar yeterli olduğu konusunu yine irdelemeliyiz.

İtirazlar doğrultusunda revize edilecek 1/100.000 ölçekli planlar onaylandıktan sonra 1/25.000 ölçekli planlar askıya çıkarılacak. Bizim kurum, kuruluş ve STK’lar olarak bir araya gelip, bu planları zamanında masaya yatırmamız gerekiyor.

Toplantıda da ifade ettim, Elazığ’ın birinci öncelikli sektörü lojistik olarak belirlenmiş ve ilk dört sektör içerisinde tarım yok. Bu öngörü ne kadar doğru, doğru değilse doğrusu ne? Bunlara hep beraber karar vermemiz lazım. Bu bağlamda istişare toplantıları şart. Elazığ bir bütündür, sadece merkezi dikkate almak çok yanlış olur. İlçe ve beldelerimiz içinde doğru öngörülerde bulunmalıyız.

Bu istişare toplantılarının duyurulmasında basın etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Kimse davet edilmeyi lütfen beklemesin. Katkı yapacak herkesin davetiyesi basındaki toplantı haberi olmalıdır.