-Van da hazır beton santralleri yok mu?

Var.

-Erciş’te hazır beton santralleri yok mu?

Var.

-Bu hazır beton santralleri denetleniyor mu?

Kısmen. (Kısmen kelimesinin içeriğini sormayın bende ifade edemiyorum.)

-Deprem bölgesinde son beş yılda yapılmış binalardan, ağır hasarlı bina var mıydı?

Evet.

-Hazır beton kullanılan binalar niçin ağır hasar gördüler?

Demek ki beton adında olduğu gibi kendisi depreme hazır değildi.

-Ülkemizdeki çimento fabrikaları denetleniyor mu?

Ürün kalitesi açısından kendi kendilerini denetliyorlar.

-Denetim anlamında ciddi eksiklikler bulunan beton, bu kadar önemsiz bir yapı malzemesi midir?

Kesinlikle hayır. Beton kalitesi yapının deprem dayanımı açısından çok önemli bir parametredir.

-Betonun sadece kaliteli üretilmesi yeterli midir?

Betonun üretim kalitesi yanında, taşınması, dökümü ve bakımı sırasında gerekli kurallara uymak gerekir.

-Uyulması gereken bu kurallar nelerdir?

Örneğin, beton dökülüp prizini aldıktan sonra sulanması (kür edilmesi) gerekir.

-Bu kurala ne kadar uyuluyor?

Çok az, hatta çok azdan da az !!!

-Bütün bu olumsuzlukları nasıl aşabiliriz?

Görevi beton sektörünü denetlemek olan bir kurum kurarak.

-Bu konuda bir öneri var mı?

Evet, Fırat İnşaat Mühendisleri Derneği (FİMDER), TÜRKİYE BETON ENSTİTÜSÜ adında bir kurumun oluşturulmasını öneriyor.

-Dünya da bu iş nasıl yürütülüyor?

Amerika, Japonya, Hindistan ve Avrupa’da Beton Enstitüsü adı altında araştırma ve denetleme merkezleri var.

-Bu kurumların kendi ülkelerindeki işleyişleri nasıldır?

Bu kurumlar, ülkelerinin beton ve bileşenleri konusundaki bilimsel çalışmalarını yürütmekte ve uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.

-Yurt dışındaki beton enstitülerinin kuruluşu yeni midir?

Amerika Beton Enstitüsü 1904 yılında, Hindistan Beton Enstitüsü 1982 yılında ve Japon Beton Enstitüsü 1965 yılında kurulmuştur.

 

Görülüyor ki, dünya yapı malzemesi olarak betonun önemini bizden çok çok erken fark etmiştir. Türkiye Beton Enstitüsü, bir bakanlığın, bir kurumunun bünyesinde bir şube olarak değil bilim tabanlı bağımsız bir kuruluş olarak teşekkül etmelidir.

Beton kalitesi, üretildiği malzemeden, döküldüğü andaki hava sıcaklığına kadar birçok faktörden etkilenir. Bu bilinçle üretimi yapılırsa istenilen kalitede beton elde edilebilir.

Depreme dayanıklı yapılar söz konusu ise beton kalitesi tek parametre değildir ancak en önemli parametrelerden biridir. Umarım kurumların yeniden yapılandırıldığı bugünlerde sesimizi duyanlar olur.